Home / Tin tức / #1 Khoảng cách khe lún quy phạm bao nhiêu [ Tiêu chuẩn XD]

#1 Khoảng cách khe lún quy phạm bao nhiêu [ Tiêu chuẩn XD]

Khoảng cách khe lún quy quy phạm bao nhiêu ?. Chắc chắn khi làm về kết cấu thì các bạn cần phải biết thông tin này. Vậy thì theo chuẩn hay quy phạm nào quy định về khoảng cách khe lún. Tất cả sẽ được chúng tôi hướng dẫn chi tiết dưới đây

khoảng cách khe lún quy phạm bao nhiêu
khoảng cách khe lún quy phạm bao nhiêu

Khoảng cách khe lún quy phạm bao nhiêu

Về khe biến dạng thì chúng ta có thể chia làm 3 loại : khe biến dạng nhiệt, khen lún và khe kháng chấn , đối với khe nhiệt và khe kháng chấn

khe lún :cắt qua thân hầm và móng .
còn bề rộng của các khe nó có một công thức gần đúng
∆=2.k.H2 +20mm
trong đó
H1 :là độ cao của khối nhà cao trong 2 khối công trình sát nhau .
H2 :là độ cao của khối nhà thấp
hệ số k phụ thuộc vào giải pháp kết cấu của nhà
K=1\500
k=1\750
k=1\1000

Đó là các

Các tiêu chuẩn về khe lún

1. Tiêu chuẩn bố trí khe lún và khe nhiệt độ:
TCXDVN 356:2005-Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế, mục 4.2.13 Khoảng cách giữa các khe co giãn nhiệt độ…
TCXD 4453:1995-Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu, mục 6.4.13 b) Đặt khe co giãn nhiệt ẩm…, mục 6.7.2 Khe co giãn nhiệt ẩm của lớp bêtông chống thấm mái…
TCVN 5718:1993-Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng-Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước, mục 2.1.3,2.1.42.1.5,2.1.6
2. Khe lún lấy 10mm-15mm
3. Khe nhiệt độ L=45m ở đây mình nghĩ là chiều dài nhà 45m là bố trí 1 khe nhiệt độ