Home / Điều khoản & Chính sách

Điều khoản & Chính sách

Công ty thông tắc chậu rửa Hà Nội (Bên A) tới khác hàng (Bên B). Khi khách hàng dòng ý các điều khoản và chính sách do bên A cung cấp.

Điều khoản và trách nhiệm hai bên

Trách nhiệm bên B

Bên B có trách nhiệm cung cấp số điện thoại lẫn địa chỉ nhà cho bên A

Bên B tạo mọi điều kiện tốt nhất để bên A hoàn thành công việc được giao

Bên B có trách nhiệm kiểm tra và thanh toán đúng thời gian đã thỏa thuận.

Trách nhiệm của bên A

Bên A có trách nhiệm hoàn thành công việc trong thời gian được giao

Bên A cung cấp dịch vụ thông tắc thoát sàn, thông tắc cống, thông tắc chậu rửa. Và đảm bảo chất lượng trong quá trình sử dụng.

Bảo mật

Chúng tôi sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin nào của khách hàng cho bên thứ 3 vì bất kỳ lý do gì. Trừ trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu theo quy định hiên hành.